rrvik5komp

Søsterskipet

”Søsterskipet” på Rørvik i Vikna kommune er et kontorbygg i 3 etasjer på til sammen 2 900 m². Bygget, som huser bl.a. Telenor Mobil og inkassovirksomheten til Intrum Justitia (tidl. Aktiv Kapital), er bygd i ”skipsform” i en kombinasjon av betongsøyler og plasstøpte dekker med vegger av tre. Bygget er en del av to prosjekt som omfattet Søsterskipet og Kystkultursenteret Norveg og har samme arkitekt. Bygget ligger sentralt til i Rørvik, har en særegen arkitektur og er godt eksponert fra Nærøysundet og skipsleia.  

Historisk dokumentasjon

Byggetid: august 2002 til juni 2003. Arkitekt: Gudmundur Johnsson Arkitektkontor, Oslo.

Kulturhistorisk verdi                                                                                                                            Bygningen står for en viktig næringssatsing i kommunen som Telenor gjennomførte ved å etablere seg i en randsone av deres virksomhet. Det moderne formspråket i arkitekturen er blitt et landemerke. Byggherren fikk kommunens byggeskikkspris i 2003.

Autensitet                                                                                                                                                Bygningen er så godt som nybygget og uforandret.

Bruk i dag

Bygningen brukes til forvaltning.

Kilde                                                                                                                                                        Dag Roar Opdal, Vikna kommune

                                                                 

 

 

 

norvegssterskipet2