kvrnerverdal2013komp

K. Ellingsens Mek. Verksted

 

Historie

 

1969 Landets første SIVA-anlegg åpnet i Verdal.

Aker Verdal, nå Kværner Verdal, startet i 1969 med skipslukeproduksjon under navnet K. Ellingsens Mek. Verksted.

 

 

aker verdal 1971komp

 Større bilde

 

1970  Aker-gruppen kjøper EmV. Aker Verdal A/S blir raskt Europas største boreriggprodusent.

 

1975 1100 ansatte (3 gg mer enn forventet). Kommunens folketall økt med 5000 (til 13 400) fra 1970-1990.

 

aker verdal 1975komp

 Større bilde

 

1980- og 1990-tallet store markedssvingninger -> org.endringer/effektiviseringsprosesser

 

1998-99 Varig krise i off-shore markedet -> rundt 400 oppsagt, 500  permittert

 

1999   IndPro A/S dannes (50 % AV, 50 % N-Tr.lag E-verk)

Formål: arbeide for ny vekst på området, spesielt gjennom å skaffe og tilrettelegge for nye leietagere til de ledige arealene og lokalene. Bistå med utvikling av forretningsideer og –planer og ved etablering av nye selskap

Ansvar for utvikling av Verdal Industripark

Etablere en infrastruktur og et innovasjonsmiljø som gjør Ørin-området til et tungt industrisenter

 

1999 Verdal Industripark opprettet på Ørin støtte fra KRD (1 mill.) i samarbeid med Verdal kommune, Verdal 1000 mål, 7500 m2 kontorareal

 

Kilde       Kværner Verdal AS

Bilder med tillatelse fra Kværner Verdal