fiskumfoss

Nedre Fiskumfoss kraftverk

Historikk                                                                                                                                            NTE ble stiftet i 1919 for å dekke et stadig voksende behov for elektrisk kraft i Nord-Trøndelag. Selskapets første utbygging var Follafoss kraftverk i Verran i 1923. Follafoss var NTE`s kraftverk inntil Nedre Fiskumfoss kom i drift. Fylket sikret seg eierrettighetene til fossen i 1940 og arbeidet startet i 1941 og etter planen skulle kraftverket settes i drift 1943. Imidlertid medførte krigen at det første aggregatet ikke kom i drift før i 1946. Deretter kom det to aggregater til hhv i 1950 og 1957.

Namsenvassdraget er det største vassdraget og den viktigste kraftkilden i Nord-Trøndelag. Lengden på vassdraget er 225 km fra Børgefjell og til Namsenfjorden.0508_001

Foto: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

 

Det er bygde tre kraftverk i Namsen ovenfor Nedre Fiskumfoss (Aunfoss:1959, Åsmulfoss:1971 og Øvre Fiskumfoss:1976).

Namsen er NT viktigste lakseelv og også en av landets beste. Før utbyggingen av Fiskumfoss kom ikke laksen forbi fossen. Det ble derfor bygd laksetrapp og laksen kommer opp til utløpet fra Aunfoss kraftverk, ca. 10 km lenger opp i elva. NTE har pålagt minstevannføring slik at elva har en vannføring som tilfredsstiller laksen og fiskerne. Laksetrappa ble bygd i 1975 og har en lengde på 291 meter og 77 ”kulper”.

Kraftverket utnytter fallet på ca. 35 meter: Maksimal driftsvannføring (slukeevne) er på 140 m3s. Kraftverkets hoveddeler er dam med flomavledning, inntak, vannveier og kraftstasjon. Selve dammen er i betong med en lengde på 260 meter og ligger ytterst på fossestupet. Største høyde er seks meter. Dammen ble i 1997 ombygd for å gi større kapasitet.

Kraftstasjonen ble utsprengt i fjell og maskinhallen har en lengde på 44 mter, bredde på 10,5 meter og en høyde på 12 meter. Kraftverket har tre aggregater.

Da kraftstasjonen ble bygd i krigsårene og like etter, ble det lagt mer vekt på funksjonalitet enn på arkitektoniske virkemidler. Maskinsalen er i en enkel stil og med en pen utførelse. Hvelvet er i armert betong.

Autentisitet

Kraftverket er stort sett bevart som det var da alle tre aggregatene var i drift i 1957: Aggregatene er de opprinnelige fra 40-50 årene. Som en kontrast er et aggregat av enda eldre årgang oppstilt utenfor kraftstasjonen. Det er en turbin og en generator fra 1907 fra Turifoss kraftverk i Meråker som ble nedlagt i 1995.  

Kulturhistorisk verdi

Nedre Fiskumfoss var ett av de første større kraftverkene som kom i drift etter krigen. Kraftverket ble dermed viktig for alminnelig forsyning i fylket og også for landet.

Nedre Fiskumfoss kraftverk er et nyere tids kulturminne som har vært og er svært viktig for Grong kommune. Vi mener at dette er et verdig og viktig kulturminne for kommunen.fiskumfoss

Kilde

Jorunn Lilleslett Grong kommune

"Kulturminner i norsk kraftproduksjon". Utgitt av NVE i 2006 

Foto øverst og nederst: Pernille Elstad

 

Nedre Fiskumfoss kraftverk er registrert i Kulturminner i norsk kraftproduksjon - en evaluering av bevaringsverdige kraftverk (KINK). Les mer:

  

Katalog: Nedre Fiskumfoss