hundhammerfjelletluft0108

Hundhammerfjellet vindmøllepark

Hundhammerfjellet vindmøllepark er et vindkraftverk på Hundhammerfjellet på Abelværhalvøya i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. De ble startet i september 1998 og sto ferdig i 2008. Hundhammerfjellet vindmøllepark er en forsknings- og utviklingspark i regi av NTE, som har konsesjon i 20 år der.

 

vindmlle002

 

 

Anlegget består av 17 vindturbiner, hver med en effekt på mellom 2,0 og 3,5 MW. Samlet effekt 54 MW og en gjennomsnittlig årsproduksjon på 160 GWh. De største vindturbinene har en rotordiameter på 90 m og en tårnhøyde på 83 m. Hele anlegget stod ferdig i 2007 til en kostnad av 625 mill. kr. Vindparken eies og driftes av Nord - Trøndelag Elektrisitesverk.

 

 

hundhammerenfeb08

 

 

Kilde      

Bilder     Dagfinn Brendmo | informasjonssjef | NTE Holding AS

 SNL

 

 

hundhammerfjelletluft0408