kommunehusetoverhalla

Kommunehuset Overhalla

Kommunehuset sto ferdig høsten 1969, og ferdig innredet våren 1970. Arkitekt var Arne Aursand fra Namsos.

Bygget har hatt betydning som administrativt senter for utvikling av kommunen, og har en arkitektur som gjenspeilte tiden.

Kommunens administrasjon hadde fram til 1951 holdt til i herredskasserer Berres hus på Brona, og situasjonen var nå prekær for en kommune som måtte forvente et stadig større aktivitetsnivå. Forskjellige forslag ble lansert, og de landet til slutt ved en av de tyske brakkene som sto igjen. Huset ble pusset opp slik at det ”inntill videre kunne benyttes til kontorbygning”. Dette midlertidige tilholdsstedet varte i 20 år, før det nye kommunehuset sto ferdig i sentrum i 1970.

I starten var det legesenter i 4. (øverste) etasje. Denne etasjen rommer nå administrasjonen og kommunekassen. I første etasje ble det etter hvert bibliotek og kontorer, og har nå bibliotek, kontorer og Nav-kontor. Bygget har ikke forandret seg eksteriørmessig, og med unntak av endringene i 1. og 4. etasje har det heller ikke endret seg betydelig interiørmessig. På midten av 1980-tallet ble det etablert ungdomsklubb i kjelleren. Denne er i full drift fortsatt.

 

 overhalla1

 

Kilde

Tone Lian Overhalla kommune

Bilder: Tone Lian