verran_1 

 

Sjakttårnet Fosdalen Bergverk

Gruvetårnet over hovedsjakt V.

Tårnet ble bygd i perioden 1960 – 1964, og dominerer gruveområdet etter Fosdalens Bergverks AS med sine 71,5 m. Ved siden av sto et heishus med et bobine-spill som ble benyttet under avsenkingen av hovedsjakt V.I toppen av tårnet sto et Koepe-spill for personheisen og ett for steinheisen, den siste drevet av to motorer hver på 1 100 kW og var sannsynligvis Norges kraftigste gruveheis gjennom tidene. Heisene gikk ned i sjakta på nesten 1 200 m, Nord-Europas dypeste gruvesjakt. Tårnet rommet videre et stort kontrollrom og en kompressorsal. Malmen gikk fra en grovknuser nede i sjakta til en autogenmølle like ved tårnet,delvis innbygd i fjell.                                                                                                                                       Gruvedriften ble påbegynt i 1906, men gruvetårnet representerte en betydelig forbedring av driften mht. uttak av jernmalm, samt en mindre del svovel- og kobberkis. Tårnet vil rage lenge inn i fremtiden som et symbol på kommunens industrihistorie og bergverket som stedet Malm ble bygd opp omkring.

 

verran3komp