Byggnadsvård

Husnyckeln vill  förmedla kunskap och information inom byggnadskultur och byggnadsvård. Projektet vill underlätta för enskilda husägare att få tillgång till lämplig information via nätet.