bok_framsida

Insamlingen kring den moderna tidens bebyggelse, presenteras nu i en skrift ”Moderna kulturarv kyst till kust - Byggda miljöer efter 1945 i Trøndelagsfylkene, Jämtlands och Västernorrlands län”.

 

  1. Länk till skriften