Välkommen till Husnyckeln

Husnyckeln syftar till att utveckla kulturmiljöer i Nordens Gröna Bälte genom förmedling av kunskap och information inom byggnadskultur och byggnadsvård.

Projektet ska värna om regionens byggda kulturarv och att dessa tydliggörs för husägare, politiker, tjänstemän i lokal och regional förvaltningen. Ett medvetandegörande arbete som innebär en bättre förståelse av kulturarvens värden och utvecklingspotential. Denna utveckling är viktig både för delar av regionens näringsliv och för en attraktiv livsmiljö.

logo_projekt

Metoder/Material

 

Kurs för hantverkare