hylandetsamfhus4

 

Høylandet samfunnshus 1954

 

Huset ble bygd på dugnad i 1954, der gårdbrukerne leverte tømmer til byggemateriale.

Huset stod stort sett uendra fram til 1998, da det ble bygd på med garderober og scene med profesjonelt snorloft etter alle spesifikasjoner.

I 2004 var huset nedslitt og umoderne (unntatt scene) og det ble foretatt totalrenovering med nytt kjøkken (tilbygg), nytt inngangsparti mot nord-vest (hovedveien), toaletter, HC-heis mm.

Fasaden mot sør-vest (scene) står uendret.

Autentisitet

Hoveddelen til bygningen framstår i samme volum som opprinnelig med det markante tårnbygget med telttak mot sør-vest. Tilbygget (inngangspartiet) representerer endringer/oppgraderinger typisk for 1990-tallet.  

Kulturhistorisk verdi

Bygget står som en merkevare/ et symbol for Høylandet revyen og representerer historien og utviklingen av scenebasert underholdning fra etterkrigstiden  fram til i dag i kommunen.

Bruk i dag

Bygget brukes også til Norsk revyfestival, NM i revy, hvert 2. år. Den store revyfestivalen som bygda huser år om annet foregår mest i stortelt, men en del av kursa i forbindelse med festivalen er på huset.

Utenom festivalen blir huset brukt til lokalrevy til jul og påske.

Ellers blir huset brukt som andre samfunnshus rund omkring: private familietilstelninger, fester , møter, bygdekino, førjuslsmaked mm.

 

 

hylandetsamfhus3komp

 

hylandetsamfhuskomp1 

Kilde: Høylandet kommune