skarnsundet_600_stort

Skarnsundet bru

Skarnsundbrua er en skråkabelbru i Inderøy kommune i
Nord-Trøndelag som forbinder Mosvik på Fosenhalvøya med Utøy i Innherred.(Fv755)

Brua går over Skarnsundet, et sund med sterk tidevannsstrøm (malstrøm) ved innløpet fra Trondheimsfjorden til Beistadfjorden .

Byggingen startet vinteren 1989, og broen ble åpnet av kong Harald V den 19. desember 1991. Skarnsundbrua var ved åpningen verdens lengste
skråkabelbro i betong.Ferjeforbindelsen mellom Vangshylla på Inderøysiden og Kjerringvik på Mosviksiden ble lagt ned da brua åpnet.

Skarnsundbrua utgjør trolig den største endringen i liv og virksomhet i Mosvik, som før brua kom var mer orienter mot Fosen enn mot
Innherred. Brua fjerna i stor grad avstandsulempene mellom Inderøy og Mosvik kommuner. Da bompengene ble borte i 2007 ble enda et hinder fjerna.

Den 9. mars 2011 ble det vedtatt å gi den nye kommunen navnet Inderøy med kommuneadministrasjonen liggende på Straumen i Inderøy. Sammenslåingen av Inderøy og Mosvik kommuner fant sted den 1. januar 2012.

I 1994 ble brua tildelt Vakre veges pris av Vegdirektøren. Det var første gang ei bru fikk denne prisen.

Skarnsundbrua ble i 2002 foreslått vernet i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Riksantikvaren fredet brua 17. april 2008

 

Kilde:Wikipedia

 

Vakre vegers pris 1994