cimg0394

Brakstad hamn

Bryggemiljøet representerer en viktig næringsvei i Fosnes kommune, kilnotfiske etter laks hadde sin storhetstid fra 1950 – 1970. Bryggemiljøet slik det framstår i dag er fra 1950 – 1960. Kaier med notheng er fra 1970 og 1980. Kilnotfiske var det siste fisket i kommunen som hadde vesentlig betydning i næringssammenheng. Miljøet er også en representant for fiskarbonden som var det viktigste næringsgrunnlaget i Fosnes før 1970. Bryggene ble brukt til å ha fiskeredskaper og utstyr i.

p7150288

Bryggene er tilknyttet og eies av 3 gårdsbruk som ligger i nærheten. I dag er miljøet brukt i sammenheng med Jøa kystlag og Fembøringen Siglurd sine aktiviteter. Motorkutteren ”Straumingen” og Åfjordsfembøringen Siglurd har, sammen med flere mindre tradisjonsbåter, hjemmehavn her.  I den midterste bryggen driver Fembøringen Siglurd pøbb om sommeren. Bryggen sør for denne har sanitæranlegg og rom for utleiekajakker.

Det er utbygd gjestehavn i tilknytning til bryggene, denne eies og drives av Frode Bjøru.

p7250410

Kilde

Kari N. Thorsen  Fosnes kommune

Bildene er tatt av Tove Thorsen (bilde fra sjøsiden og ”Åpen pøbb” skilt)) og Kari N. Thorsen (høstbildet).