norske_skog_1670komp

Norske Skogs papirfabrikk og "Minkfarmen" boligfelt

 Norske Skog Skogn var den første fabrikken i Norske Skog-konsernet. Fabrikken ble anlagt fordi skogeiere i Trøndelag hadde behov for en egen treforedlingsfabrikk på begynnelsen av 1960-tallet. Planleggingen startet våren 1962, da de første møtene angående en eventuell fabrikk ble holdt. Høsten i 1962 ble det første kontoret etablert i Trondheim med 7 ansatte som primært skulle finne den best egnede plasseringen av fabrikken. Valget stod mellom Stjørdal, Skogn, Verdal, Steinkjer og Namsos. Sivilingeniøren som var på befaring på alle stedene mente Skogn var rett sted i forhold til transportruter. Byggingen startet i 1964 på Skogn i Levanger kommune og fabrikken var klar til drift 1966. Det første tømmerlasset ankom 1. mars 1966.

I dag er det tre papirmaskiner på Skogn som i hovedsak leverer papir det europeiske papirmarkedet. Produksjonskapasiteten er 590.000 tonn og ca. 90% av papiret som produseres på Skogn blir sendt til utlandet. Storbritannia er hovedmarkedet og hit går all leveranse fra fabrikkanleggets egen dypvannskai.

Gjennom et forbedringsprosjekt i 2009-2010 vil papirproduksjonen ta i bruk større mengder fyllstoff. Dette gir en bedret og mer konkurransedyktig avispapirkvalitet, redusert tømmerforbruk og redusert energiforbruk. Denne utbyggingen får støtte fra Enova med bakgrunn i redusert elektrisitetsforbruk.

Norske Skog Skogn er en av fylkets største indistriarbeidsplasser – ca. 450 fast ansatte pr 01.07.2010.

 

mink5

 

 

Holanfeltet er tilhørende boligområde som ble etablert for de ansatte.

 

mink1

 

mink3

 

På grunn av sin tetthet og størrelse ble det i folkemunne kalt Minkfarmen.

 

2512komp

 

 

Les mer om kommunens næringslivshistorie

 

 

Kilde    Fotograf Hattrem  AS

                  Hilde Monika Røstad  Innherred samkommune

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Norske_Skog_Skogn