sameskolen

Sameskolen

 

Historisk dokumentasjon

Sameskolen på Snåsa (Åarjel-saemiej skuvle) starta i 1968. Frå starten hadde sameskolen eige internat, men ikkje eigen skole. Den første tida var det ei eiga samisk småskoleklasse på Vinje skole. I 1976 flytta sameskolen ut av Vinje skole og leigde Folkets hus, og frå 1977 fikk skolen eige bygg.

 

Tokulturell kommune
Snåsa er etablert som et viktig senter og knutepunkt for den sørsamiske kulturen. Sameskole, sørsamisk barnehage, Saemien Sijte med reindriftsadministrasjon og Sametinget, sameradio, sørsamisk prest og etablering av Snåsa som tospråklig kommune bidrar til dette. Gjennom større fokus på det sørsamiske språket og utviklingstiltak vil kommunen bidra til å styrke både språk og kultur innenfor det samiske.

 

 Kilde   Snåsa kommune    Foto: Svein Lund

Artikkel i boka Samisk skolehistorie 5. Davvi Girji 2011.

http://skuvla.info/skolehist/ellenbull-n.htm