armaturfabrikken

Leksvik  Edelmetall AS 

Historien om "Leksvikindustrien"
- Våren 1945 kommer 19-åringen Bjørn Lyng tilbake til Kråkmogrenda i Leksvik, etter opphold på Grini og i tyske fangeleirer. Umiddelbart starter han opp i smia ved heimgården. Det ruller på og snart oppfører han fabrikk i Vanvikan. Produksjonen der omfatter ovner, soilrør, plastrør (fortsatt produksjon ved PipeLife. Lyngkonsernet har forsatt sin hovedbase på området hvor det produseres borekroner og elektroniske kretskort)

-"Noe må gjøres" sa kommunens ledende menn og det ble oppnevnt en tiltaksnemd bestående av ordfører Elias Grande, kommunekasserer Andreas Graven og Bjørn Lyng. Bakgrunnen var at det var presserende behov for arbeidsplasser, da det var stor ukependling til Trondheim. Tanken om armaturfabrikk tok snart form. "De tre forvorpne menn" reiste på spiontur til Grohe-fabrikken i Tyskland. Etter mange viderverdigheter endte tiltaket med at det den 16. august 1958 ble holdet konstituerende generalforsamling og Leksvik Edelmetall A/S ble dannet.
Helt til januar 2012 var bedriften under eierskap av det finske konsernet ORAS som drev armaturfabkikken med ca. 100 ansatte og en årlig omsetning på ca. 160 mill. I dag brukes lokalene av MSP AS til maskinering og overflatebehandling av messing.

 

Sentrale punkter i ”armaturfabrikkens” 50 -årige historie

1958: Mangel på arbeidsplasser i Leksvik.

Ukependling til Trondheim situasjonen for mange. – ”Tre forvorpne menn” (tiltaksnemnd med ordfører/banksjef
Elias Grande, ligningssjef Andreas Graven og industriperson Bjørn Lyng). Oppdrag:
Skaffe industriarbeidsplasser til bygda!

Forretningside utformes: Produksjon av sanitæramatur i krom. Ingen annen produksjon i Norge. Høy
bearbeidingsverdi, - lave lønnskostnader i forhold til utlandet (Tyskland), lave strømpriser, god
råvaretilgang.

16.08.1958 Generalforsamling Leksvik Edelmetall AS

25.08.1958 Start anleggsarbeider (15 mann inkl. Åge Grande)

 

 

leksvik

 

 

Feb. 1959      

Første tappekran PLUTO blir produsert..

01.07.1960     

Leksvik Jern og Metall stiftet

 Tekniske problemer

Januar 1961

Konkurs
Leksvik EdelmetallAS

August 1961 

Oppstart
AS Leksvikarmatur
(med Bjørn Lyng som eier)

1966 Nytt administrasjonsbygg

Rask utvikling i bedriften førte til behov for mer plass. Administrasjonen flyttet fra opprinnelige lokaler til nytt bygg.

1970  Fusjon Lyng Industrier A/S

Sammenslutning mellom A/S Leksvikarmatur og Bjørn Lyng Industrier. Produksjon av sanitærarmatur i Leksvik, og støperi og produksjon av ABS-rør og deler i Vanvikan.

1971 Nytt lagerbygg

Lagerkapasiteten måtte økes, og nye lokaler ble tatt i bruk.

1973 Nytt støperi

Produksjonskapasiteten for liten, og nytt støperibygg tatt i bruk.

1975 Ny maskinhall

Maskinerings- og bearbeidingsmaskiner overflyttet og tatt i bruk i den nye maskinhallen.

 

 

leksvik1

 

 

 

1975 Stangstøpanlegg

Bedriften investerte i et eget anlegg for å produsere messingbolt primært til eget forbruk.

Produksjonens viktigste råvare var messingbolt i ulike dimensjoner. Ved bearbeiding av denne

bolten, ble det store mengder messingspon og avkapp til overs, som bedriften måtte selge. For å

kunne utnytte dette best mulig, ble det anskaffet et messinganlegg. Enkelt forklart så ble

messingspon og avkapp smeltet om direkte, og messingstenger for videre bearbeiding ble

produsert. Kobber og zink ble tilsatt under nøye ”overvåkning” av en spektrograf, som kunne

bestemme nøyaktig de ulike legeringer.

Denne produksjonen ble avsluttet i 1987, og flere tusen tonn messingbolt ble produsert i denne  

perioden.

1976 A-serien

Stort behov for fornying av produktspekteret. A-serien ble den nye armaturserien, og den ble etter

noen innkjøringsproblemer en stor suksess.  

Siste produkter solgt i 1993, og totalt volum  mellom 2,5 og 3 mill stk. i Norge. Den er i dag bare

overgått av vår egen Safira-serie, som siden lanseringen i 1985 er solgt i et antall av 3,5 mill. stk.

1982 Omega-serien

Fabrikkens nye ettgreps-armatur med keramiske skiver. Av flere årsaker kom denne serien sent

på markedet. Skepsis til skivesprekk (høy varmtvannstemperatur i Norge), samt medgangsbølgen

med A-serien gjorde at nye produkter ble utviklet for sent. Konkurrerende produkter hadde allerede funnet sin plass i markedet.

I produksjonssamordningen etter eierskiftet i 1985 ble serien faset ut.

1982 Skilles ut som eget AS, - Lyng Armatur AS.

Drev som selvstendig resultatenhet fra 1982   til 1985. Svake økonomiske resultater i denne perioden som følge av nedgang i byggebransjen, samt tapte markedsandeler til konkurrenter som hadde erobret det meste av ettgeps-markedet. I tillegg manglet bedriften de nødvendige ressurser til å kunne produsere og tilby alle varianter
av armaturer som markedet nå etterspurte. Norge som basismarked var for lite til å få lønnsom
produksjon ut av det.

1985 Oras OY overtar.

Dramatikk i lokalsamfunnet. Utlendinger kjøper hjørnesteinsbedriften! Samordning av produksjonsunderlag. Arbeidsstokken tilpasses den nye produksjonen.

Bedriften blir del av et konsern med store ressurser, og med et rendyrket armaturkonsept. Nye impulser, nye ideer, - ny optimisme!

1986 Navne-endring til Oras Armatur AS, Leksvik Fabrikker

I tillegg starter en aktiv og målrettet markedsbearbeiding med særlig vekt på opplæring av rørleggere. Kranskole-konseptet blir opprettet, og som fortsatt i dag er en suksessfaktor i vårt markedsarbeide.

 

 

Kilde   Leksvik kommune  

ORAS AS