tautra_4

 

Mariaklosteret på Tautra

Mariakloster ligger på Tautra i Frosta kommune. Tautra er en øy i Trondheimsfjorden med fastlandsforbindelse siden 1976, en vei på en fylling. En bru er satt opp i 2003 for å verne naturverdier på øya. Det nye klosteret ble bygget ved Bakken, Midtre Tautra. Klosterruinen fra 1200 tallet ligger på Nordre Tautra.   

 

Historisk dokumentasjon

Klostertradisjonene på Frosta har sin opprinnelse fra ca. år 1200 og de gamle klosterruinene på Tautra vitner om munkenes arbeid og liv frem til reformasjonstiden. Det første Tautra Mariakloster ble innviet 25. mars 1207 av cisterciensermunker.

Så må vi frem til 1990-tallet før det igjen ble sådd tanker om et nytt kloster på Tautra. Biskopen i Trondheim og ordfører i Frosta kommune inviterte i nonnene fra Mississippi Abbey på besøk til Tautra for å se om de kunne bygge sitt nye kloster her, og etter flere års arbeid med planer kunne 7 nonner i 1999 flytte til Tautra og starte sitt liv her.

Byggestart til det nye bygget var i mars 2005 og det ferdige bygget ble overrakt nonnene 10. juli 2006. Det er Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS, Oslo som står for planleggingen.

 

 tautra_3

 

Kulturhistorisk verdi

Mariaklosteret er både et historisk merke som gjør Frostas innbyggere stolte og som gir inspirasjon til å utvikle de andre kulturminnene i kommunen. Nonnene har gjort en formidabel jobb med arkitektur, markedsføring og salg av produkter i tillegg til å åpne et kirkerom for allmennheten som er tilgjengelig flere ganger daglig. En slik åpenhet og tydelig tilstedeværelse i samfunnet gjør at historiske verdier og tradisjoner blir en naturlig del av Frostas identitet. Klosteret har også blitt en møteplass der gjester i kommunen og distriktet møtes til messer, tidebønner og opplevelser i nærmiljøet. Klosteret har store ringvirkninger for kulturnæringene på Frosta siden klosteret er svært godt besøkt. Dette har ført til at serveringssteder, opplevelsestilbydere og næringslivet generelt har en profesjonell turistmagnet i nærheten som bidrar til å gi nye næringer og kulturattraksjoner muligheter.

 

 tautra_1

 

Autensitet

Klosterbygningen er uforandret siden den ble tatt i bruk i 2006.

 

Bruk i dag

Sju cisterciensernonner lever i monastisk livstil i klosteret, etter St Benedikts regel tolket av Cistercienserordenens konstitusjoner. De produserer urtesåpe og hudkrem til livets opphold.

 

Kilde

Elin Bjørnstad, Frosta kommune

www://tautra.no