img_0431lierne

Våningshuset  Solvik

Historisk dokumentasjon

Våningshuset på eiendommen Solvik, som ligger like ved riksgrensen til Sverige, på Eide i Sørli, er et typisk og representativt hus fra etterkrigstiden. Det er oppsatt av Brita og Teodor Eide. Han var snekker og gjorde arbeidet selv. Huset er tegnet av Olav Rui. Våningshuset er oppført i 1950-51 som reisverk i to etasjer. Grunnflata er 60 m2. med kjeller under hele huset. I senere tid er det skiftet vinduer fra todelte til hele vindusflater. Det er også oppført et tilbygg i første etasje som rommer bad og et soverom. På 1960-70 -tallet ble det ofte oppført slike tilbygg for å slippe trapp opp til soverom og ned til badekar i kjelleren.

Huset ble bygd som bolighus, men tjente også som tollstasjon. Da huset ble oppført, var det ikke vei forbi eiendommen og videre til Sverige. Derimot gikk en sti rundt sjøen som folk benyttet. I blant ble det handlet litt i ryggsekken, og da måtte det fortolles. Stempel i passet for inn og utreise var også viktig.

 

img_0429lierne

 

Teodor Eide var tolloppsynsmann. I tillegg hadde tollere fra tollstasjonen på Østborg vakter her. Veien over til Sverige kom i 1968, men huset tjente da ikke lenger som tollstasjonen. Fjøset på eiendommen er oppført i 1961-62 og garasjen i 1982.

                                            

Marna Østnor, bibliotekar i Sørli, husker : "Mange hus som ble oppsatt på 1950-tallet i Lierne var stort sett like. Først på 1950 var Jakob Heggum, også kalt "Snåp-Jakob" fra Grong, her og satte opp disse husene. Etter hvert ble det oppsatt etterligninger av disse av andre snekkere i bygden. De fleste av disse husene som står i dag, er senere omgjort". 

 

Autentisitet

Bygningen er stort sett bevart med unntak av vinduene og tilbygg som representerer utviklingen på 1970- og 1980- tallet. 

 

Kulturhistorisk verdi

Bolighuset representerer utviklingen av boligstandarden og en selvbygger variant av et såkalt husbankhus i kommunen etter krigen.  

                                                             

Bruk i dag

Huset brukes i dag som bolighus og bebos av slektninger til Teodor Eide.

 


 Kilde

Karin Eide

Øystein Moholt  Lierne kommune