kistafosskraftstasjon

Kistafossen kraftstasjon

Historisk dokumentasjon

Kistafoss kraftstasjon ligger i Tydal kommune i Sør-Trøndelag.

For bygdas befolkning og Tydal kommune var det et historisk øyeblikk da strømmen ble satt på kl. 18.20 den 7. august 1949. I 1951 ble linjenettets siste byggetrinn fullført, da linja fra Løvøya til Stugudal ble spenningssatt. Dermed var det strøm i hele Tydal.

Kraftstasjonens levetid var kort. Anlegget ble nedlagt i 1962 da Nea-utbyggingen i regi av daværende Trondheim Energiverk var en realitet. Kistafoss ble således overflødig. Tydal Kommunale Kraftverk gikk over fra kraftproduksjon til å bli en ren strømdistributør i kommunen.

Kulturhistorisk verdi

Levevilkårene i bygda fikk radikale omveltninger. Kistafoss regnes som Tydals vugge til økonomisk vekst og utvikling innen kraftindustrien.

Bruk i dag

I dag er den nedlagte stasjonen et kraftverkmuseum med utstilling i maskinhallen.Utstillingshallen har bevart det opprinnelige miljøet med vaktbu, maskiner, gjenstander og verktøy fra den tid da anlegget var i drift.

 

Les mer      En levende reise gjennom krafthistorien

 

 

Kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Kistafoss_kraftstasjon 

http://www.patrusli.no/severdigheter/kistafoss-kraftverksmuseum.html

http://midtnorsknatur.no/nb-NO/Sylan/Turist%20Gjest/Severdigheter/Tydal%20Museum.aspx