inngangsparti2012

Meldal yrkesskole

Historisk dokumentasjon

 Meldal Yrkesskole ble etablert i 1947, men det var først da aktiviteten økte rundt 1950 behovet for å bygge ny skole meldte seg. I mars 1954 var tomta klar, «Haugasletta» - 2,5 kilometer sør for Løkken Verk sentrum. Skolen hadde blitt kommunal og det var kommunen som styrte prosessen. Det var dermed Meldal kommune som organiserte arkitektkonkurranse og invitasjonen gikk til medlemmene i Trondhjems Arkitektforening og innleveringsfristen ble satt til 15. januar 1956. Av de 15 innkomne forslagene gikk førstepremien til arkitektene MNAL Jarle Øyasæter og Leif Haugen. De kalte sitt prosjekt «I skyggen av et tårn», en tittel lånt fra Løkken-forfatteren Ingvald Svinsaas sin kritikerroste roman fra 1949. Det at en splitter ny skole skulle assosieres med en arbeiderroman, falt ikke i god jord hos en del av miljøet i Orkla Gruber AB som hadde vært en viktig aktør under etableringa av skolen, men Øyasæter og Haugen endret ikke prosjektnavnet av den grunn. Jarle Øyasæter ble engasjert som utførende arkitekt. Fra utnevning av vinnerprosjekt og til bygging starta skulle det ta fem år. Og i mellomtida hadde det skjedd utvikling som tilsa arkitektoniske endringer. Slike endringer er ganske vanlig i slike store utbygginger når det går så lang tid mellom utkast og utbygging. Dessuten ble Øyasæter «…ferdig ved høyskolen like etter krigen, og hadde i utdanningstiden og umiddelbart etter liten kontakt med internasjonale bevegelser i sitt fag. Arkitekturen speiler tiden, og en slags konstruktivisme (funksjonalisme) overtok etter mer lokale uttrykksformer. Skulle skolen blitt bygget i dag, ville uttrykksformene trolig blitt mer lik det opprinnelige utkastet.» står det i boka «Meldal yrkesskole 1946-1996 – 50 år» ført i pennen av Odd Haugen. Etter at Kirke- og undervisningsdepartementet i januar 1961 hadde gitt rikstilskott til bygging av ny yrkesskole i Meldal, var det bare å sette i gang. 1. byggetrinn besto av et verkstedbygg og ble tatt i bruk 19. august 1963. Da var 2. byggetrinn også i gang. Dette stod ferdig høsten 1965.meldalvgs

Det skulle ta 22 år før byggetrinn 3 ble realisert. Jarle Øyasæter ble koblet på utbygginga nok en gang, denne gangen via selsskapet Arkiplan AS. Da hadde skolen endret navn og eier. I 1975 kom nye nasjonal skolelov og oppretting av begrepet videregående skole. Yrkesskolen på Løkken skulle gis nytt navn. Det var tre forslag: Løkken videregående skole, Steigvin videregående skole og Meldal videregående skole. Både lærerrådet ved skolen og Meldal formannskap anbefalte Meldal videregående skole som også ble vedtatt av Sør-Trøndelag fylkesskolestyre. Meldal videregående skole økte i omfang og med nye krav til verksted og undervisningsrom, kom altså behov for utbygging på 80-tallet.foaje2012

Ettersom Ørjasæter var involvert nok en gang som arkitekt, var det ikke vanskelig for skolens administrasjon og faglærere å få gjennomslag for sine idéer. I januar 1987 sto det nye sveiseverkstedet klar til bruk, og samme høst sto hele nybygget ferdig. Da kunne endelig elevene på sveiseopplæring og varmebehandling flytte inn på skolen fra leide lokaler i Fagerlia og matfagelevene flyttet fra lokaler i Grefstad skole til nytt undervisningskjøkken. I 1990 kom neste utbygging. Da var det bilfag som fikk tidsriktige lokaler i nybygg rett nord for skolens hovedbygg. Da idéen om idrettshall ble unnfanget i Meldal midt på 1990-tallet, meldte den videregående skolen seg på i kampen om å få den som nærmeste nabo. Dette fikk gjennomslag hos kommunepolitikerne og Meldalshallen sto ferdig til bruk høsten 1996. Da hadde i tillegg data-alderen gjort sitt inntog i undervisninga og skolen etablerte et bibliotek med mulighet for bruk av de nye mediene – et såkalt Mediatek.mediatek

Auditorium ble også bygd for å gi muligheter for filmvisning og forelesninger. Den siste store investeringen som er gjort ved skolen er rehabilitering av undervisningsrom for elevene ved restaurant og matfag. Et tipp-topp moderne undervisningskjøkken ble tatt i bruk våren 2011.

Kulturhistorisk verdi

Meldal yrkesskole dokumenterer utviklingen av et moderne undervisningingstilbud i kommunen fra 1950 til 1996 gjennom skolens fire utbyggingstrinn, nybygget trinn 1 og 2 fra 1965, utvidelsen 1987, 1990 og Meldalshallen i 1996. Undervisningstilbudet har sine røtter i lokal næringshistorie og arkitekturen både eksteriør og interiør/kunstnerisk utsmykking (Lars Tiller),smijernlarstiller

særlig gjennom nybygget 1965, utrykker dette.

Autentisitet                                                                                                                                          I alt vesentlig er de viktigste delene i arkitekturen, fasader, materialbruk, interiør- vegg og gulv, samt kunstnerisk utsmykking fra 1965 bevart.

Bruk i dag

Meldal yrkesskole heter i dag Meldal videregående skole og har ca. 300 elever og 9 forskjellige undervisningstibud.

Kilde                                                                                                                                                      Kari Garberg Meldal kommune

 

Forslagsliste fra Meldal kommune