gammelosenkomp

Gammelosen friluftsområde 

Gammelosen er en saltvannslagune som ligger inntil tettbebyggelsen på Orkanger i Orkdal kommune. Kommunen er grunneier. Orkdal kommune og Orkdal Velforening har utviklet området Gammelosen siden 2004. Orkdal Velforening har vært en stor pådriver for utviklinga i området.

Området omfatter ca. 2,5 km tursti som omkranser ei stor avskjermet bukt med sjøvann. Dagens vannspeil dannet opprinnelig utløpet til elva Orkla. Utløpet er lagt om og utskifting av vann skjer via en smal kanal ut i Orkdalsfjorden.Resten av deltaet mellom Orkanger og Gjølme ble på 70 tallet fylt opp som industri og havneområdet. Det som er Grønnøra i dag.

Nedgangstider og manglende etterspørsel etter industritomter berget Gammelosen fra utbygging. Flere startet arbeidet for å få vernet osen, og etter hvert snudde kommunen også. Men det tok flere år før området framstod som velegnet for rekreasjon og friluftsliv. Kommunen startet med å rydde området, men det var først i 2004-05 at et systematisk arbeid kom i gang. Orkanger Vel har lagt ned et stort arbeid. Det er etablert 4 badeplasser i området, og flere rasteplasser med grillsteder, utlån av kano og kajakker og ei hinderløype. Stedet har flere ganger vært arena for konserter og festivaler.

Velforeninga har i to omganger fått en rekke større trær i gave som kommunen har plantet ut. Videre er det kjøpt inn og plantet nærmere 200 prydbusker i området. Og det er satt ned ca. 1300 stiklinger med furu og serbergran i jordvollen mot industriområdet. Det arrangeres dugnader våre og høst, og en gruppe frivillige legger ned mye arbeid med beplantning og vedlikehold av badeplasser, flåter og brygger i sommerhalvåret. 

Da strendene delvis var bratte, ble det i 2010 tegnet og planlagt rullestolbane og soltribune, slik at området ble attraktivt for absolutt alle deler av befolkningen. Anlegget ble åpnet sommeren 2012.

 

gammelosentribunekomp 

Soltribune som skal bli tilgjengelig for rullestoler.En attraktiv badeplass er tilrettelagt slik at den kan brukes av alle.

 

I Gammelosen har lokalsamfunnet i Orkdal fått et lett tilgjengelig rekreasjonssted for alle aldersgrupper, og til
bruk året rundt.

 

Orkdal var blandt stedene i Norge som mistet en av sine ungdommer på Utøya i 2011, og da minnesmerket over 22. juli terroren skulle plasseres var Gammelosen det naturlige stedet.

 

gammelosen22julikomp 

foto:Erlend Stav 2012

 

Gammelosen i 1958 og i 2010

 

Kilde: Orkanger Velforening 

Her kan du lese hele sluttrapporten fra prosjektet 

http://www.orkangervel.no/index.php?artikkelvalg=vis_innhold&visning=2&kat=73&m=73

http://www.lhl.no/om-lhl/prosjekter-finansiert-med-extra-midler/rehabiliteringsprosjekter/gammelosen-badeanlegg-2010/?print=print

www.avisa-st.no/nyheter/article3287667.ece