afjord_kok

Naustanstuan

Gnr:58/187, Prestegårdstunet, Åfjord kommune.

Eier: Prestegårdens Venner

Naustanstua er ei tradisjonell trønderlån, som ble bygd rundt 1880. Huset stod opprinnelig våningshus på gården Naustan, i Stordalen. Huset ble påbygd i 1948, og ble flyttet til prestegårdstunet i 1993.

Historisk dokumentasjon

Naustanstua ble oppført rundt 1880, og hadde funksjon som våningshus/hovedlån på gården Naustan, gnr 34, bnr 1. Huset ble videre påbygd i 1948. Naustanstua framstår som ei autentisk trønderlån. Stilen er på ingen måte unik, men antallet trønderlåner er ikke lenger så stort som det engang var. Prestegårdens Venner overtok i 1993 huset, med en del innbo.

Huset ble i 1993 flyttet fra Naustan, og ble plassert på prestegårdstunet ved Åfjord kirke. Huset står i dag sammen med flere bygninger med lokalhistorisk verdi.

Kulturhistorisk verdi

Naustanstua er ei tradisjonell trønderlån. Huset er oppført etter byggeskikker og tradisjoner som hører perioden til. Bygningen fremstår som dokumentasjon på både håndtverkstradisjoner og lokal byggeskikk. Naustanstua har en høy kulturhistorisk verdi, i og med at antallet autentiske trønderlåner er betydelig redusert siden midten av 70-tallet.

Autensitet

Trønderlåner er i seg selv ikke så unikt i vår region, ettersom de var det tradisjonelle våningshuset på mellomstore og større gårder. Det blir likevel færre av disse husene i og med at tradisjonell byggeskikk blir erstattet av ny. Naustanstua er på sin måte unik på grunn av at den inneholder to tidsepoker. Den ene delen gjenspeiler interiør og byggeskikk fra sent 1800-tall, mens den nyere delen har tydelig 50-talls stil. Disse ulike stilene tydeliggjør utviklingen med tanke på byggeskikk og stilvalg, alt samlet under ett og samme tak.

afjord_2

Bruk i dag

Naustanstua eies i dag av Prestegårdens Venner og disponerer eiendommen sammen med Åfjord kommune. Huset er en del av kommunens bygdemuseum. Det avholdes bygdedager, utegudstjenester, og andre små og store arrangement på området. Naustanstua kan leies til mindre selskaper.

I forbindelse med flyttinga i 1994, ble det bygd en kjeller som fungerer som museums magasin.

Kilde

Jan Ove Berdahl: Intervju med Helge Bueng/ Befaring

Kommunal dokumentasjon