Kurser

Syftet med kunskapsinsatserna inom Husnyckeln är att ge möjligheter för husägare, tjänstemän och unga hantverkare att utbilda sig i interaktiva hemsideskurser kring varsamhet och antikvariska förhållningssätt.