Den 30 augusti hålls projektets sista styrgruppsmöte. Mötet hålls i Östersund, Jämtlands län.