Om Husnyckeln

About Husnyckeln

Inom det prioriterande området Attraktiv livsmiljö ska Stiftelsen Jamtli och Sør-Trøndelag Fylkeskommune utveckla kulturmiljöer i Nordens Gröna Bälte genom förmedling av kunskap och information inom byggnadskultur och byggnadsvård. Projektet ska värna om regionens byggda kulturarv och att dessa tydliggörs för husägare, politiker och tjänstemän i lokal och regional förvaltning. Ett medvetandegörande arbete som innebär en bättre förståelse av kulturarvens värden och utvecklingspotential. Denna utveckling är viktig både för delar av regionens näringsliv och för en attraktiv livsmiljö.

Projektägare är Stiftelsen Jamtli och Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Projektet delfinansieras av EU:s strukturfonder, Stiftelsen Jamtli, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Sverresborg och Länsstyrelsen Västernorrland. 

 

logg_uppst