bjugnkomp

Bjugnhallen

Bjugnhallen ble bygd i kommunesenteret i Bjugn, Botngård i 1972 som den første idretthallen
i Sør-Trøndelag fylke utenfor Trondheim. Foranledningen til at det kom en idretthall i Bjugn på den tiden, var etableringen av Fosen
Gymnas i Bjugn sist på 1960 tallet.

Sammen med utbygging av Botngård skole ble det et behov for idrettsanlegg som kunne betjene begge skolene og frivillig idrettsaktivitet.

Bjugnhallen har følgende fasiliteter: Aktivitetsflate for handball, wolleyball, basketball etc., svømmehall (12.5m).

I kjelleren ble det bygd et tilfluktsrom som i mange år fungerte som ungdomsklubb, men som i dag er innredet som styrke-og treningsrom.

I tillegg til idrettaktivitet ble det også bygd en scene på den ene langsiden av hallen, og under og bak scenen ble det bygd et stollager med plass til rundt 6-700 stoler.

Gjennom dette har Bjugnhallen også fungert som kulturhus og møteplass for befolkningen i Bjugn.

bjugnutekomp

Her har det vært arrangert konserter, skoleavslutninger, korpsstevner, korstevner, kulturmønstringer, julemesser, LAN party og alle andre tenkelige kulturaktiviteter.

Bjugnhallen er det bygget i Bjugn kommune som har tjent befolkningen best og mest i løpet av sin eksistens.

Siden 1972 har det foregått aktivitet i huset fra morgen til kveld så og si hver eneste dag.

Befolkningen har tatt vare på huset og det har nesten ikke forekommet ødeleggelser og hærverk i bygningen.

Svømmebassenget er ikke av de største, men Bjugn kommune har holdt det vedlike og det fungerer like godt i dag som da det ble bygd.

Sommeren 2013 foretas det en større oppgradering av hallen. Idrettsguvlet i hallen er helt utslitt, og det legges nå nytt gulv til mellom 4 og 5 mill. kroner.