melkerampe_1

 

Melkeramp i Roan kommune

Melkerampen på gården Troningen er Roan kommune sitt bidrag som typisk kulturminne fra tiden etter 1945.

 

Historisk dokumentasjon

Melkerampene er en del av en viktig epoke i norsk landbruk. Opprinnelig fraktet bøndene melka til meieriet sjøl, men da man på 1920-tallet begynte å etablere bilruter for frakt av mellka, kom etterhvert krav om bygging av melkeramper.

Hovedperioden for levering av melk på melkeramper var på 1940-, 50- og 60-tallet.

Rampene var tidligere et utpreget samlingspunkt hvor gårdsarbeidere møttes og utvekslet nyheter. Men utgangspunktet for melkerampen var en oppbevaringsplass for melk og gårdsprodukter. Melkerampen på gården Troningen er definitivt bygget etter krigen, for det ble ikke laget veg til Roan før på 1960-tallet.

På 1970-tallet fikk man tankbiler som hentet melka direkte på gården, og det var ikke lenger bruk for melkerampene. Hovedårsaken til at melkerampene forsvant – i tillegg til at behovet ble borte,var at de var svært utsatt for påkjørsel av brøytebiler.

 

 

Kulturhistorisk verdi

Melkerampene er små bygg fra vår nære historie som mange husker. Melkerampene er et godt eksempel på en tidligere utbredt form for anonymarkitektur som i dag er i ferd med å forsvinne. Melkerampehistoren er en historie både om gårdsdrift, meierinæring, veibygging, teknisk utvikling og om dagliglivet.

Bruk i dag

 I dag er melkerampa brukt som et vakkert kulturminne, ofte utsmykket med melkespann med blomster i. Melkeramper fra denne perioden som har overlevd er blitt verneverdige kulturminner langs norske veier.