skaunrdhus

Skaun rådhus

 

Den gamle skolebygningen ble påbygd flere ganger etter hvert som kapasiteten ble sprengt. Først ble det bygd til en paviljong mot sør (til høyre på bildet). Senere ble det bygd ut mot vest, og dette bildet ble tatt da disse seksjonene ble heist på plass. Helt i høyre bildekant ser vi litt av Børsa skole.

Sammenslåingen av kommunene Buvik, Børsa og Skaun til «storkommunen» Skaun 1. januar 1965 var bare en av mange kommunesammenslåinger på 1960-tallet.

Grunnlaget for sammenslåingene ble lagt allerede i 1946 da Stortinget oppnevnte Kommuneinndelingskomiteen, som etter hvert bare ble kalt Scheikomiteen etter formannen, fylkesmann Nikolai Schei i Sogn og Fjordane.

 

 

skaunrd

Tidligere Moan skole i Børsa, der administrasjonen i «storkommunen» Skaun holdt til fra 1965 til Rådhuset på Rossvoll ble tatt i bruk i 1988.

 

 

Kortversjonen av historien om Skaun-sammenslåingen er at ingen av de gamle kommunene ville ha hverandre. Men det endte altså med «tvangsekteskap» i 1965. Og grensene for den nye kommunen ble i realiteten avgjort av fylkestinget i Sør-Trøndelag, der flertallet altså gikk for at Buvik, Børsa og Skaun skulle bli en ny «storkommune». I 1960 kom så Scheikomiteens innstilling, som sluttet seg til fylkestingets forslag om den nye Skaun kommune.

Da sammenslåingen trådte i kraft 1. januar 1965 var Børsa valgt som kommunesenter, med adminstrasjonen plassert i Børsa kommunehus (gamle Moan skole). På folkemunne ble det gjerne sagt at i nykommunen fikk Skaun navnet, Børsa fikk administrasjonen og Buvika fikk søppelplassen (den lå ved veien opp til Kvernberget).

(Kilde: «Buvika nå for tida», av Gerd Søraa).