p2060641

Bjørgåsen

Bjørgåsen gruveanlegg ble anlagt etter 2.verdenskrig som videreutvikling av Killingdal Gruve. Innslag av gruvegang ble påbegynt før det var bygd hus, ingen kvilebu for arbeiderne. Gruva var den gang største arbeidsplassen i kommunen. Verksted/kontorbygning, ”Raubrakka”, ble påbegynt i 1947, samt en del mindre hus,(smie og radiatorhus). Det er inngang til heissjakt til Nord-Europas dypeste gruvesjakt. Mannskapsbrakka, Gulbrakka, stod ferdig i 1953. Arkitekt var Johan Stensås. Den inneholdt 20 2-mannsrom, garderober og fellesrom. Både ”Raubrakka” og Gulbrakka inneholdt hver sin leilighet for funksjonærer.

untitled-scanned-03

 

Autensitet

Gruveanlegget har hele tida vært oppdatert på nye hjelpemidler, samtidig som det originale ble tatt vare på. Ombygging av Gulbrakka til fjellhotell har medført nye vindustyper.scan10004

 

Kulturhistorisk verdi

Gruvas moderne drift på Bjørgåsen garanterte lokale arbeidsplasser og vekst i kommunen. Folk slapp å reise ut, og det var inntekt i kommunekassa. Bjørgåsen dokumenterer videreføringen av en lokal industrinæring med ny teknikk basert på mange hundre års tradisjon i gruvedrift.

 

Bruk i dag

Rødhuset står uforandret, leilighet i 2.etasje, kontor i 1.etasje. I underetasjen verksted, inngang til heis og nedgang til gruva, "stullen".

untitled-scanned-01

 

Etter at gruvedrifta ble nedlagt i 1986, har Gulbrakka vært benytta til serveringssted, fjellstue og fjellhotell. Etter en vannskade i 2010 er den nå, (2012) under rehabilitering.

p2060636

p2060642

 

Kilde

Ellen Findland Ålen Historielag 

Jens Gjære Ålen Historielag

Knut Hage Holtålen kommune

 

Forslagsliste fra Holtålen kommune