stren1952kompl

Støren stasjon med restaurantbygning og kiosk 1952, foto: Høegh-Omdal

 

Støren stasjon 1941  

Støren har fra gammelt av vært et trafikalt knutepunkt, der flere ferdselsårer har møttes. E6 som hovedåre mellom Trøndelag og Østlandet har vært viktig for stedet. Det har også fv. 30 mot Røros og Østlandet via Østerdalen. Tilsvarende har jernbanen, med møte mellom den første Størenbanen, Rørosbanen og så Dovrebanen hatt stor betydning for Støren som sentrum.

 

15116 

Støren stasjon ca 1930. Foto: Hans Joramo

 

Støren stasjon ble åpnet allerede i 1864 da Størenbanen på strekningen Trondheim - Støren stod ferdig. I 1877 ble Rørosbanen ført frem hit, slik at det ble gjennomgående trafikk mellom Trondhjem og Hamar. Først i 1921 åpnet Dovrebanen, og Støren har siden vært møtestedet for disse to banene.

 

 stren1953komp 

Stasjonen 1953, Her vises døra med den spesielle omramminga godt. Foto Nordman

 

Autensitet

Den opprinnelige stasjonsbygningen brant ned i forbindelse med krigshandlingene våren 1940, og ny stasjonsbygning ble reist allerede i 1941. Den var tegnet av NSBs eget arkitektkontor og var i enkel funkisstil med beskjeden dekorering. Døra har en helt utypisk innramming til å stå i et funkisbygg, og ser ut til å stamme fra eventuelt en sideinngang på den opprinnelige stasjonsbygningen fra 1864, uten at det har latt seg gjøre å identifisere sikkert. I 1952 fikk bygningen påbygget en full etasje samt et tilbygg mot sør, mens den i 1954 fikk et nytt påbygg på 6,5 meter, også det vendt mot sør.

Funkisbygningen er i midlertid fremdeles lett gjenkjennelig som førsteetasjen i byggets nordlige del.

 

stren 1962komp

Støren stasjon 1962

 

Bruk i dag

Støren stasjon er en av få stasjoner som fortsatt har både billettsalg og venterom. Her stopper både fjerntog (Dovrebanen og Rørosbanen) og lokaltog (Rørosbanen, eller Trønderbanen om man vil).

Selv om alle busser, både lokale og regionale kjører innom Støren stasjon. Har stasjonen mindre betydning i dag enn den hadde fra gammelt av. Det har kommet andre møtesteder og lokaler som oppleves som mer sentrale og attraktive.

Kulturhistorisk verdi

Frem til ny E6 ble bygget forbi Støren i på 1990 tallet, lå stasjonen midt i sentrum av bygda. Men med ny adkomst inn fra E6 ble sentrum forskjøvet i retning Prestteigen, hvor det ble bygget turistinfo, bensinstasjon og kjøpesenter med kafe og kro.

Fra å være sentrum for framskritt og samferdsel endte stasjonen opp som et fremdeles nødvendig om enn ikke så viktig sted litt i utkanten av Støren.

 

strenstasjondrkomp 

Foto: Guri Solberg, 2012

 

 

strenkomp

 

 

Kilder:

Mitre Gauldal kommune,stedsanalyse : 

http://www.mgk.no/Modules/Default.aspx 

Wikipedia:

http://no.wikipedia.org/wiki/St%C3%B8ren_stasjon 

Sider for toginteresserte:

http://jernbane.origo.no/-/bulletin/show/441724_stoeren-stasjon?ref=checkpoint

http://www.jernbaneverket.no/no/Jernbanen/Stasjonssok/-S-/Storen/

http://www.romeiendom.no/vaare-eiendommer/stoeren-stasjon

http://snl.no/NSBs_arkitektkontor