krk

Kråkvåg fort

Historisk dokumentasjon

Som en del av Kystartilleriet ble Kråkvåg fort bygget inn i fjellet i løpet av 1980-tallet, til en kostnad på omkring 1 milliard kroner.

Kulturhistorisk verdi

Investeringene hadde stor betydning for utviklingen av det sivile samfunn, med økt ferjetrafikk, bygging av samfunnshus og ved at fyllmasse ble brukt til oppfylling av fjæreområder som i dag er landbruksjord.

Bruk idag

Fortet er nå i realiteten nedlagt, da det ikke lenger har noen rolle i de gjeldende planer for forsvaret av Norge.

 

Bilder:

http://jerazol.wordpress.com/2012/08/15/krakvag-fort/