innovar

InnovaMar

 

InnovaMar er realisert på et nyanlagt industriområde vegg i vegg med dagens SalMaranlegg på Nordskaget på Frøya. Nyanlegget dekker et areal på 16 000 kvadratmeter, mens tidligere anlegg er på 3000 kvadratmeter!

 

Slakting og bearbeiding har helt siden SalMar ble stiftet i 1991 vært en sentral del av SalMar-konsernets strategi. Siden den gang har markedet, produksjonsteknologien i bransjen og SalMar som konsern utviklet seg betydelig. Etter flere år med grundig planlegging besluttet SalMar å investere i det som skulle målsettes å bli verdens mest innovative og kostnadseffektive anlegg for ilandføring, slakt- og bearbeiding av laks –

Den 16. februar 2009 ble en stor merkedag i SalMars snart 20 år lange historie. Vegg i vegg med dagens SalMar-anlegg og hovedkvarter på Frøya ble ”spaden stukket i jorda” for InnovaMar.  InnovaMar er et unikt prosjekt med en totalinvestering i bygg og maskinpark til omkring 420 millioner.

Bygningsmassen vil eies av et eiendomsselskap (Nordskag Næringspark AS) hvor SalMar vil være en aksjonær sammen med Kverva AS og Abra Norge AS.

InnovaMar var i full drift i løpet av første kvartal 2011.

Både dimensjonene og ambisjonene for InnovaMar er store. Trolig er dette den største investeringen noen gang på kysten av Trøndelag, og målsettingen er klar; dette skal være verdens ledende anlegg for mottak og bearbeiding av laks, og skal stå som et fyrtårn i bransjen i mange år framover.

SalMar har stått for investeringene i en topp moderne utstyrspark som fyller byggets totale flate på hele 16.000 kvadratmeter. Til sammenligning var tidligere SalMar-anlegg på Nordskaget på 3.000 kvadratmeter. InnovaMar vil kunne slakte 60.000 tonn laks årlig på ett skift, hvorav en betydelig andel vil gå til videre bearbeiding før det sendes til kunder og konsumenter over hele verden. Gjennom innovativ bruk av teknologi i produksjonen vil kvaliteten på sluttproduktet økes, kostnadene vil reduseres og arbeidsmiljøet for de ansatte forbedres. 

Kilde

  • Jan O Fredagsvik Frøya kommune

                       Øystein Thommesen AS