malvik

Johan Nygaardsvold Museum – bibliotek, kjøkken

Johan Nygaardsvold Museum ligger i Johan Nygaardsvolds gate 33 i Hommelvik, Malvik kommune. Bolighuset til statsminister Johan Nygaardsvold er fra 1800-tallet, men interiøret i biblioteket er autentisk fra 1952. Kjøkkenet er rekonstruert tilbake til ca. 1950. Museet består av en biografisk og en politisk utstilling i hovedhuset, en lokalhistorisk utstilling i uthuset samt en hage.

 

Historikk

Johan Nygaardsvold (1879-1952) var statsminister i Norge fra 1935-45. Han vokste opp på plassen Nygårdsvollen, ca. 6 km fra Hommelvik sentrum. I 1898 ble huset flyttet ned til Hommelvik og ble åpnet som museum i 2001.

Johan Nygaardsvold Museum forteller historien om husmannssønnen fra Malvik som ble statsminister i Norge. Det er historien om arbeideren og politikeren som hele livet kjempet for å bedre småfolks levevilkår og utjevne det sosiale og økonomiske skillet mellom fattig og rik, by og land. Nygaardsvold sto for en politikk som har lagt grunnlaget til dagens velferdssamfunn. Utstillingene formidler historien om den ufaglærte lønnsarbeideren som tidlig utviklet politiske egenskaper og kjempet for bedre vilkår på arbeidsplassen. Da han ble valgt til stortinget i 1915 var han nest yngst av 123 representanter. Han var også den eneste ufaglærte. Nygaardsvold satt på stortinget for Arbeiderpartiet fra 1916-1949. Nygaardsvold var statsminister da Norge ble okkupert av tyskerne i 1940, og utstillingene forteller blant annet om hans følelser og de mange valg og vanskelige avgjørelser han sto overfor i disse årene. Museet gir også et innblikk i det politiske maktspillet i Norge etter 1945. Johan Nygaardsvold var uredd og prinsippfast som politiker men også sårbar og ydmyk overfor rollen han påtok seg. Som politiker forhandlet han på tvers av partigrensene og inngikk kompromisser når disse var til fordel for den arbeiderbefolkningen han representerte. Museet ønsker at besøkende skal bli kjent med personen og mennesket Johan Nygaardsvold og få en forståelse for hans politiske valg og avgjørelser.

 

Kulturhistorisk verdi

Eiendommen og den store gjenstandssamlingen representerer en unik og verdifull kulturhistorisk arv i lokal og nasjonal målestokk. Museet har også en sjelden fotosamling med private fotografier og fotografier fra Nygaardsvolds lange liv som politiker.

 

Autentisitet                                                                                                                                  

Biblioteket                                                                                                                                   Biblioteket er bevart slik det sto da Nygaardsvold døde i 1952. Tiden har stått stille. Hyllemeter på hyllemeter med bøker vitner om Nygaardsvolds yndlingshobby. Her er arbeiderlitteratur, historiske og klassiske romaner, reiseskildringer, poesi, memoarer, oppslagsverk og diverse fakta litteratur. Han var meget litterært interessert og lærte å lese allerede som femåring. I barndomshjemmet ble han godt kjent med Bibelen og katekismen. Faren hadde også ukentlige høytlesninger av kjente, klassiske forfattere som blant annet Emil Zola og Victor Hugo. Utsnitt fra deres forfatterskap gikk som føljetonger i avisene som faren abonnerte på. Nygaardsvold var fem år i Amerika, 1902-1907. Mye av litteraturen er derfor også engelskspråklig. Johan Nygaardsvold var en meget belest mann, og han brukte ofte skjønnlitterære sitater og metaforer når han skulle spisse sitt politiske budskap. Biblioteket inneholder også mange personlige brev og telegrammer fra politikere og kultureliten i inn- og utland. Her er gratulasjoner og hilsener fra kong Haakon VII og kronprins Olav (kong Olav V). Johan Nygaardsvold og kong Haakon utviklet nært vennskap i de ti årene Nygaardsvold var statsminister, og på skrivebordet står et stort fotografi av kongen. Veggene er prydet med malerier og fotografier, fortrinnsvis av familien. Biblioteket inneholder også mange personlige eiendeler som postkort og suvenirer fra diverse reiser. Et plysjmøblement fyller det meste av rommet, og to røde lenestoler, som han fikk i 70-års gave, står ved vinduet inn mot gården. Nygaardsvold var motstander av rusmidler i ungdommen. Men i voksen alder var han en habil sigarrøyker, og en humidor vitner om denne tilbøyeligheten.

malvik1

Kjøkkenet                                                                                                                                          Da boligen skulle bli museum, ble kjøkkenet og spiskammerset tilbakeført til rundt 1949 da huset var ferdig ombygd og kjøkkenet var nytt. Etter Nygaardsvolds død i 1952 foretok slektningene diverse endringer. De kjøpte ny kjøkkeninnredning bygde også et bad. Dette er nå er revet og gjort om til spiskammers. Mye av det originale kjøkkeninventaret er bevart. Begge kjøkkenbenkene, bord og stoler, rullegardiner, matter, broderte tekstiler og diverse redskaper er fra det opprinnelige kjøkkenet. Noe er gaver fra barnebarn og oldebarn. Den ene kjøkkenbenker ble funnet i uthuset. Utslagsvask, varmtvannstank, komfyr og kjøleskap og diverse kjøkkenutstyr er innkjøpt og montert i utstillingen. Ekteparet Nygaardsvold var meget glad i fargen grønt, og som i gangen og i trappeoppgangen, er også kjøkkenet grønnmalt. Veggfargen er opprinnelig og tatt ut fra et fargefelt som ble funnet bak den gamle kjøkkenbenken.

malvik3

Kjøkkenet er rekonstruert i nært samarbeid med barnebarna. De husket godt hvordan det var på kjøkkenet, og de husket også at Nygaardsvold satt på stolen nærmest spiskammerset. Spiskammerset inneholder også mye utstyr fra det gamle kjøkkenet. I kjelleren ble det funnet saftflasker, syltetøyglass og gamle fiskebollebokser. Disse har fått sin rettmessige plass på hyllene. Stemningen i kjøkkenet er typisk 50-talls og er en god dokumentasjon på et typisk 50-talls kjøkken fra Hommelvik.

 

Bruk i dag                                                                                                                                                  Boligen til Johan Nygaardsvold er i bruk som museum. Museet er årlig arena i forbindelse med åpningen av Arbeiderfestivalen i Hommelvik. Museet ønsker at besøkende skal bli kjent med personen og mennesket Johan Nygaardsvold og få en forståelse for hans politiske valg og avgjørelser.

 

Kilde                                                                                                                                                Birgitta Òden, Malvik kommune

malvik2