masten1

Vassfjellet kringkastingsmast 1961

Melhus-hovedsender

Vassfjellet ligger i Melhus, Klæbu og Trondheim kommune i Sør-Trøndelag. Fjellet er nok mest kjent for alpinanlegget på Klæbusiden. I
tillegg kan den 220 meter høye TV-masten sees langveis fra.

Utsikten fra Vassfjellet er formidabel, det sies at herfra kan man se ut over 18 kommuner. Dette var nok litt av grunnen den gang stedet ble valgt
til å sette opp kringkastingsmasten- Melhus hovedsender, også kalt Vassfjellsenderen for nesten femti år siden.

Den første masten kom da utbygginga av fjernsynet nådde Trøndelag i 1961. Siden har det blitt flere tekniske inngrep på den 708 meter høye
toppen.

Dagens sendemast ble montert i 2007 og er 212 meter høy, og erstattet den ca. 90 meter høye
masten som stod der fra starten.

Senderen er et ledd i det digitale bakkenettet, som distribuerer digitalt TV (via Riks-TV) og DAB radiokanaler. Inntil det analoge FM-nettet slukkes, sendes også analoge signaler ut fra Vassfjellsenderen. Utbygger og konsesjonshaver er Norsk televisjon as.

 

Vassfjellet tårnet er ett ledd i utbyggingen av fjernsyn og FM nettet i Norge på begynnelsen av 1960 tallet.

 Dette er mye omtalt i bedriftsavisen Verk & Virke:

I en artikkel «Fullfart i fjernsyn – utbyggingen» nr 1/1962 s. 18 – 21. Er det bilde av den provisoriske senderen som ble prøv 19/12 1961 og som ble satt i drift 21/12 1961 og medførte at Trondheim fikk fjernsyns dekning. Det ble omtalt som julegave av «Adresseavisen».

 I nr. 4/1962 er det en egen reportasje om Vassfjellet s. 18 – 21. «Trøndelags-jul i fjernsynets tegn» Her er det både bilder og intervjuer. Et av bildene har teksten: «93 meter høy er masta på Vassfjellet, som ligger 710 meter over havet. Den provisoriske fjernsynsmasta står i forgrunnen til venstre. Den gamle FM-antenna til høyre».

 I nr. 3/1962 s. 30 -31 står artikkelen «Tryvasstårnet åpnet offisielt». Det skjedde 11/9 1962. Her er det nevnt mange sendere som blir matet av Tryvasstårenet bla. Vassfjellet ved Trondheim.

Senderen har egen signatur: VAT

 

Kilde:         Store Norske Leksikon

Arve M Nordsveen        Rådgiver arkiv og samlinger  Telenors kulturarv