1960_v

1960-tal

REKORDÅREN - På 1960-talet kom många nya byggmaterial att användas i villorna. Fasader av mexitegel, plåt eller betong var trendigt. Byggandet skulle vara rationellt med prefabricerade delar, vilket passade bra med estetiken. Detaljer på fasaderna fick ofta grova dimensioner och enkla former.

Grund

Husen byggdes ofta källarlösa med gjuten betongplatta på mark som grund.

 

Stomme

Regelstommen dominerade för trähusbebyggelsen. Den tidigare använda pappen ersattes av asfaboard, en porös träfiberskiva som impregnerats med asfalt.

 

Fasad

Vit kalksandsten ”mexitegel” blev populärt som fasadmaterial. Kalksandsten kunde kombineras med partier av träpanel. Träpanelen målades svart eller mörkbrun, alternativ i någon stark kulör såsom rött, blått eller grönt. Plåt introducerades som ett billigt och underhållsfritt fasadmaterial.

 

Tak

Tak med mörkbruna sarger av liggande fjällpanel, som dolde ett pappersklätt lågt pulpettak var vanligt. Sadeltak användes också och täcktes ofta med röda eller svarta betongpannor.

 

Ytterdörr

Ytterdörrar tillverkades av teak eller betsat/laserat trä. Dörren fick sällan ljusinsläpp i dörrbladet, istället satte man ofta ett smalt fönster vid sidan av dörren.

 

Fönster

Fönstren blev mer kvadratiska till formen än tidigare. De stora pivåhängda perspektivfönstren försvann. Vardagsrumsfönstren markerades genom lägre brösthöjd. Fönstren kunde tillverkas av teak eller furu. Furufönstren målades ofta i vitt eller brunlaserades.