1930_v

1930-talet

FUNKTIONALISMEN - Det var på 1930-talet som funkisen kom till Norden. I andra länder kallas samma stil för modernism. Trenden var en reaktion mot dekorationer som saknade praktiskt syfte. I stället skulle funktionen styra utformningen. Taken skulle vara flacka och fasaderna släta utan dekor.

Grund

Grundmurarna uppfördes av gjuten betong, utvändigt slammad. Under marknivå strök man väggen utvändigt med varmasfalt. Det förekom att garage inrymdes i källaren.

 

Stomme

För att förbättra isoleringsförmågan hos stommen, började man använda dubbla plankväggar med en luftspalt emellan.

 

Fasad

Fasaderna var släta och odekorerade, ofta putsade. Det förekom dock både stående och liggande träpanel som fasadmaterial. Fasaden avfärgades vanligen i vitt eller ljusgrått.

 

Tak

Taken utformades som flacka sadel-, pulpet- eller pyramidtak. Taket hade liten takfot och täcktes av dubbelfalsad plåt, alternativt en- eller tvåkupigt tegel.

 

Ytterdörr

Ytterdörren var slät och tillverkades vanligen av brunlaserat eller fernissat trä. Dörren kunde upptill få ett litet runt eller rektangulärt fönster.

 

Fönster

Fönstren gjordes som en- två eller treluftsfönster utan spröjs. Fönster kunde bilda fönsterband eller gå över hörn. Stora så kallade perspektivfönster blev populära. Små runda fönster användes som ljusinsläpp i hallar och trappor. Vanliga kulörer på fönster var vitt, grågrönt eller brunt. Ibland fick fönstren samma ljusa färg som fasad och foder.