lagning_1

Metoder/Material

Dokumentasjon av utredninger, undersøkelser og arbeidsprosesser er en viktig del av erfarings- og kunnskapsformidlingen. Utfordringer som etterisolering, riktig material- og teknikkvalg, konsekvenser av ny bruk av et historisk kulturmiljø kan formidles gjennom caser, konkrete kulturminner. Løsningene kan ikke overføres på et annet prosjekt men prinsippene og tilnærmingsmåten kan "læres".  

 

I forbindelse med prosjektdelen verdiskaping, utvikling av historiske kulturmiljøer har prosjektet laget utviklingsplaner som skal sikre at autentisiteten bevares men samtidig at kulturminner får et nytt bruksformål som passer og aktiver kulturmiljøet. Her i dette tilfelle eier en kommune et verdifullt kulturminne. Fra rivingsvedtak er det nå klart for utvikling av dette historiske miljøet i Selbu, lokale krefter er aktivert: https://www.facebook.com/storbryggasvenner?ref=stream

 

 

 Her viser vi en case hvor arkitektstudenter ved NTNU undersøker en historisk bygning i forhold til konsekvenser av valg i forbindelse med energisparingstiltak (ENØK). Her vises det eksemplarisk hvor viktig det er å dokumentere kulturhistoriske verdier og kartlegge konsekvenser av valg i forhold til restaureringsteknikk og måte:

 

 

I denne masteroppgaven i arkitektur viser studentene hvordan en stor enhetslåve kan bevares gjennom ny bruk. Den historiske bygningen er del av Skjetlein videregående skole i Sør-Trøndelag. Det er god balanse mellom bevaring og utvikling: nye fasadeåpninger er laget som addisjon, hovedkonstruksjonen og eksteriøret er bevart og brukes som arkitektonisk element i det nye bygget.

 

 

Her kan du lese i grundige kulturhistoriske undersøkelser av to brygger i Kjøpmannsgata i Trondheim som arkitekt- og kulturminneforvaltningstudenter har laget i fellesskap:

 

 

Husnyckeln har, som del av verdiskapingsprosjektet og håndverkskompetansearbeidet, fulgt opp restaureringen av Franzenborg brygge i Råkvåg. Her er det særlig spontaket som ble et lærerikt prosjekt (kommer):

 

 • Restaurering av Franzenborg brygge i Råkvåg  

   

  I forbindelse med restaureringen av Franzenborg brygge ble det arrangert en håndverksdag hvor byggfagelever fra videregårende skoler fikk anledning til å bli kjent med antikvarisk håndverksarbeid. I tillegg ble en håndverksbedrift med interesse for tradisjonshåndverk lært opp av spesialister i tradisjonshåndverk. Lokale eier ble introdusert for historisk sponproduksjon og tekking. Somen del av Husnyckeln dokumentasjon ble hele prosessen filmet. Her vises det filmen Andreas Vekve fra Rissa har laget:

   

      

     En viktig del er formidling av kunnskap er gjennom visualiserende media. Tradisjonell spontekking i Trøndelag ble dokumentert i 1970 av Statens filmsentral. Filmen er et viktig dokument til kunnskapformidling og erfaringsutveksling: 

      

      

     Enkle restaureringsopgaver som kan utføres som dugnad er viktig å dokumentere nøye slikt at erfaringer forrmidles videre best mulig og varig som skriftlig dokument. Her er det et godt eksempel fra en case i Finnmark hvor en klassisk komposittmaling lages og påføres en låvefasade: