inte_varsam

Varsamhet

Det finns olika vägar att gå, olika synsätt, gammalt blir nytt, nytt blir ”gammalt”. Hur mycket tål en byggnad/miljö innan den mister för mycket?

Förstudien inför Husnyckeln har visat att det finns olika tolkningar kring vad som menas med begrepp som varsamhet samt hur man ska uppfatta och bedöma bebyggelsens estetiska värden.

Her presenteres caser til læring og inspirasjon:

                                                                  

Granby gård ligger i Selbu kommune. Låven er ombygget eksemplarisk til et moderne møte- og formidlingssenter. Her presenteres først bygningen som den framstår i dag og deretter hvordan ombyggingen ble foretatt. 

                                                                                                                                                                       

Historisk kystkultur har et stort utviklingspotensial. Valg av bruksformål har vesentlig betydning for bevaring av karakteren til den historiske arkitekturen. Det er begrenset med høyde og lysinnfall. Her vises det et forbilledlig eksempel på ombruk av en brygge i Trondheim fra lager til kontorlokale. Samspillet mellom gammelt og nytt gir en særpreget moderne arkitektur innvendig samtidig er historien fullt lesbart. Fasaden er ikke etterisolert!  

 

Her vises det et eksempel hvordan transformasjonen av eldre gårdsbygninger med meget høy verneverdi kan gjøres på en forbilledlig måte. Foredraget ble laget av prosjektet og brukt på verdiskapingsworkshopen i Lønset, Oppdal kommune.   

 

Her viser vi til et eksempel hvordan ny arkitektur skal tilpasse seg historisk arkitektur. Lesbarheten til historien er ivaretatt og det nye underordner seg det historiske utrykket uten å miste sin karakter og tidsutrykket. Å gjøre et nybygg eldre som det er, bruke "gammel stil" som arkitektonisk formspråk manipulerer kulturhistoriens kronologi og dynamikk. Verdien som baserer seg på autentisitet/originalitet ivaretas ved at det gamle restaureres/repareres og det nye tilføyes som en addisjon. Nye former tilpasse r seg i proporsjon og materialvalg og  forsøker å oppnå harmoni og balansert kontrast.Dette er forbilledlig realisert i Gugalun prosjektet.

 

Modernsiering av eldre bebyggelse er forenlig med det kulturhistoriske uttrykket. Det er viktig å foreta nøye undersøkelser av bygningskroppen og oppbygging av grunnplan. Her viser vi et eksempel som arkitekt Solveig Kornstad har gjennomført ved en typisk trønderlån som ble ombygget til en moderne bolig. Tilbygget hadde hun etter egne utsagn i dag gjort i et mer moderne formspråk. Graden av modernisering og utskifting må stå i forhold til kulturminnets kulturhistoriske verdi: Oppigard eksemplet viser en maksimal oppgradering hvor originale deler er skiftet ut med gode kopier. 

 

Her er det en presentasjon som viser de viktigste antikvariske prinsipper med eksempler som kan gi en overordnet innføring i bygningsvern og byggeskikk basert på nasjonale og internasjonale statutter.   

  •   Antikvarisk prinsipper og verneverdige kulturminner