fore_1890_v

Byggnadshistoria

Vad kännetecknar ett hus från 1940-talet? Vilket takmaterial var vanligt kring 1920?

Alla tiders byggande har sina särdrag. Konstruktion, material och utformning har varierat under åren. Här följer en kort översikt av husets olika delar fram till 1970-talet.