1900_v

1900-talet

JUGEND - Ett nytt formspråk blev trendigt under 1900-talets första år. Mjuka böljande former och inspiration från växt- och djurriket kännetecknar stilen. Det var även en reaktion mot industrialiseringen och man efterlyste äkthet. Dekor skulle till exempel se handgjord ut.

Grund

Husen fick en hög sockel av huggen natursten synlig eller överputsad. Källare anlades under hela eller delar av byggnaden.

 

Stomme

Det stående timret kom att ersättas av plank. Plankväggar utan isolering kom att bli vanligt. Det förekom också att man använde sig av dubbla plankväggar, där mellanrummet fylldes med sågspån.

 

Fasad

Putsad fasad med listverk och fönsteromfattningar i relief, var vanligt. Putsen avfärgades oftast i beiga eller gula kulörer. Mindre hus kläddes med liggande enkelfasspont, med detaljer i jugendstil vid gaveln eller på verandan. Panelen slamfärgades faluröd alternativt målades med ljus linoljefärg, ofta i gult till vita foder och lister.

 

Tak

Taken var branta sadeltak eller brutna tak. Taken täcktes ofta med enkupigt tegel, även om falsad grön eller rödmålad plåt också var vanligt.

 

Ytterdörr

I stället för pardörrar utformades entrén som en bred enkeldörr, detta fick till följd att dörrbladen gjordes kraftigare än tidigare. Dörren försågs ofta med ett spröjsat glasparti, ibland sattes ett överljusfönster eller ett fönsterparti intill ytterdörren. Dörrarna målades med linoljefärg i ljusa kulörer som vitt, grått, gult eller grönt. Även fernissad ek förekom.

 

Fönster

Korspostfönster med hela rutor nedtill och småspröjsade upptill var vanligt. Fönstren målades i kulörer som rödbrunt, grönt eller gult.