1940_v

1940-talet

FOLKHEM - Även på 1940-talet byggdes villor i funkisstil. Men formerna blev mer traditionella och mjukare. Färgerna var dovare och gjordes mindre kontrastrika. Det var nu man började studera hur bostäder användes och detaljerade byggnormer började tas fram.

Grund

Husen fick hög sockel då man ofta inrymde garage i källaren. Grunden murades av betonghålsten, eller göts i betong. Utvändigt slammades muren. Under mark ströks muren utvändigt med varmasfalt.

 

Stomme

Villor med putsade fasader var på 1940-talet fortfarande murade med tegelsten. Men trä var annars det vanligaste materialet. Regelstommen slog igenom som byggnadskonstruktion. Den bestod av stående reglar med isolering mellan. Mineralullsmattor började ersätta sågspån som isolering.

 

Fasad

Fortfarande var det vanligt med funkisens slätputsade fasader. Mot slutet av decenniet blev grov spritputs med slätputsade fönsteromfattningar populärt. För villor av trä dominerade stående locklistpanel. Panelen målades med linoljefärg. Vanliga kulörer för tiden var gult, ljusgrått, grönt eller falurött. Fasadelement som vindskivor och fönsterfoder var enkla och målades ofta i samma kulör som resten av fasaden.

 

Tak

Taket utformades som ett flackt sadeltak, med utdragen takfot. Taket täcktes oftast med tvåkupigt tegel.

 

Ytterdörr

Ytterdörren fick ofta en randig struktur av smala träribbor, upptill på dörren sattes ett rektangulärt fönster, oftast liggande, med mönstrat glas. Dörren fernissades vanligen eller målades i kulörer som brunt, rödbrunt eller gråblått.

 

Fönster

Fönstren var vanligen en- och tvåluftsfönster. I stället för perspektivfönster sattes flera mindre fönster tätt bredvid varandra. Fönstren målades med linoljefärg i kulörer som brutet vitt, grönt eller brunt.