1950_v

1950-talet

DESIGNGLÄDJE - 1950-talet var formgivningens decennium. Villorna skulle ha ett tilltalande utseende och samtidigt vara praktiska att bo i. Fortfarande var byggandet hantverksmässigt. Färgerna var kraftiga. Exklusiva material som teak och kopparplåt användes gärna.

Grund

Grunden murades av betonghålsten. Ofta fick husen en markerad sockel. Källarlösa hus började komma under slutet av decenniet, de byggdes med platta på mark, som var en ny typ av grundläggning som introducerades.

 

Stomme

Stommarna gjordes på traditionellt vis av tegel eller trä. En nyhet i början av 1950-taIet var att lättbetong introducerades som byggnadsmaterial för småhus.

 

Fasad

Villor fick ofta en fasad av tegel eller puts. Skivor av asbestcement – eternit blev trendigt som fasadmaterial. Olika material och kulörer kunde blandas på samma hus. Rött eller gult tegel kombinerades med partier i puts eller träpanel i dämpade kulörer. En putsad fasad kunde också få målad dekor i form av geometriska mönster i olika kulörer.

 

Tak

Sadeltak täckt med en- eller tvåkupigt tegel, var vanligt. Flacka pulpettak klädda med papp började komma mot slutet av decenniet.

 

Ytterdörr

Ytterdörren var ofta av ek eller ädelträ som klarlackades, annars målades dörren i kulörer som vitt, brunt eller grönt. Dörren försågs ofta med ljusinsläpp i form av en romb eller polygon. Sidoljus av betongglas förekom också.

 

Fönster

Tvåluftsfönster med förskjuten mittpost gav en asymmetrisk indelning av fönstren. Pivåhängda perspektivfönster började användas. Nya fönsterformer som romber och åtta- eller sexkantiga fönster blev populära under den här tiden. Fönstren var vanligen vitmålade men brunt och grönt förekom också.