SVAR-huset

År 1994 kunde Svensk arkivinformation, SVAR, flytta in i nya lokaler ritade av norrlandsarkitekten Per Persson
Läs mer
Faxen

Kraftverksepoken påverkade alla centralorter i Sollefteå kommun. Befolkningen ökade och ekonomin blomstrade, vilket avspeglas i all ny bebyggelse från denna epok
Läs mer