Bostadshus i Njurundabommen

Efter andra världskriget trädde en ny statlig bostadspolitik i kraft, man ville höja den svenska bostadsstandarden.
Läs mer
Medborgarhuset Kusten

År 1945 tillsattes en kommitté som fick uppdraget att utreda frågan om ett nytt Folkets hus i Stockvik.
Läs mer