bro1

 

Sandöbron och Högakustenbron

Sandöbron invigdes den 16 juni 1943. Bron ersatte den sista färjeförbindelsen på vägen Stockholm-Haparanda.

Kramfors blev stad 1947 och fick då en bro i sitt stadsvapen som syftade på Sandöbron. Bron var fram till 1964 världens största betongbro i ett spann.

Brons roll som kommunikationsled över Ångermanälven minskade efter invigningen av Högakustenbron den 1 december 1997. Sandöbron blev byggnadsminne 2003.

Högakustenbron byggdes för att förkorta resvägen. Den äldre vägen via Sandöbron är 8 km längre. Sandöbron klarade inte heller tung lastbilstrafik utan den hänvisades till vägen via Bollstabruk som är ytterligare 38 km längre.

Byggherre var Vägverket Region Mitt och bron byggdes av ett nordiskt konsortium bestående av Skanska, Monberg & Thorsen och Alfred Andersen. Hela projektet kostade 2,1 miljarder kronor.

bro2

Högakustenbron är en hängbro. Hela brons längd är 1 867 meter, med ett fritt spann på 1 210 meter. Pylonerna som bär upp bron är 182 meter höga. Högakustenbron var Sveriges högsta byggnadsverk fram till att Öresundsbron byggdes.