Vipparmskranar på Stadskajen

Örnsköldsviks hamn var sedan mitten av 1800-talet en viktig del i utvecklingen av staden, inte minst för utskeppningen av sågat virke från de många ångsågarna i stadens närhet och in på 1900-talet även produkter från bl.a. massaindustrin.
Läs mer
Gullängets kyrka

Den 3 september 1983 tog kyrkofullmäktige beslut om att Lillkyrkan skulle rivas och ersättas av en ny. Gullängets tegelkyrka stod klar 1985 efter ritningar av Kjell E Mattson, Örnsköldsvik.
Läs mer