kusten_3b

Medborgarhuset Kusten

Medborgarhuset Kusten ligger ca åtta kilometer söder om Sundsvall och syns från E4-an.

Historisk dokumentation

År 1945 tillsattes en kommitté som fick uppdraget att utreda frågan om ett nytt Folkets hus i Stockvik. Dåvarande Njurunda kommun och Stockholms Super Fosfats Fabrik drev frågan om en ny samlingslokal.

År 1950 såldes gamla Folkets hus till Stockviksverken och Folketshusföreningen upphörde. 1953 godkändes ritningarna till ett nytt Folkets hus i Stockvik, arkitekt var Åke Lundberg och Bengt Lekhammar.

Den 3 november 1953 tog disponent Nils Furst på Stockviksverken det första spadtaget till den nya anläggningen. Den 14 januari 1955 invigdes Kusten. Byggnaden innehöll förutom samlingslokal och bio även ett konditori, postkontor och en bostad för föreståndaren. Byggkostnaden uppgick till ca 1 150 000 kronor.

kusten_2

Motivering

Medborgarhuset Kusten är en representant för den framtidsoptimism som präglade 1950-talet och ett utslag för de tankar om att samla flera funktioner i centrumanläggningar som fanns vid tiden för husets uppförande.

Autenticitet

Kusten är mycket välbevarat och har kvar sin 50-talsinredning. Huset blev byggnadsminne 2003.

Dagens användning

Kusten innehåller lokaler för olika typer av arrangemang, det annordnas bland annat danstillställningar. Fotbollsklubben Stockvik använder klubbrum, motionshall och omklädningsrum för sin verksamhet.