fax_3

Faxen

Historik

Ingen torgbildning är så helgjuten i kommunen som den i Ramsele. Torget skapades under de optimistiska åren 1950-59 då utbyggnaden av vattenkraften var i full gång och befolkningen i Ramsele översteg 5000 personer ( i dag ca 1500 ). Under ett årtionde uppfördes kommunalhus, polishus, konsum, lantmäterikontor, bostäder och godtemplargård runt ett kvadratiskt torg med parkplantering och parkering i mitten. Ramsele centrum är unikt i sitt slag.

Centrumbebyggelsen domineras av godtemplargården Faxen, uppförd 1959 efter arkitekt Åke Stenbergs ritningar för Byggnadstekniska byrån i Härnösand. Med lekfull färgsättning i puts och lutande, assymetriska former signalerar byggnaden fest och förströelse. Byggnadskomplexet innehåller festsal, bio, kontor och möteslokaler. Ett genomgående tema i vestibulen är rundade, geometriska former. Här välkomnas besökaren av en solitär biljettkur. Biosalongen intill har en ombonad inredning med teakinramad scen och upplyst ridå i starka färger och häftiga mönster. Festsalen med tillhörande foajé fick en avancerad utformning. Möblerna specialritades av arkitekten. Foajéns bar och de blålila, mosaikklädda pelarna i festsalen har samma lutande form som byggnadskroppen i övrigt. Byggkostnaden var 1,1 miljon kr.

 fax_2

Motivering

Kraftverksepoken påverkade alla centralorter i Sollefteå som då bestod av flera mindre kommuner, varav Ramsele var en. Befolkningen ökade och ekonomin blomstrade, vilket avspeglas i all ny bebyggelse från denna epok, såväl bostäder som annan bebyggelse.

Arkitekturen var också framstående under 1950-talet, med ett hantverksmässigt byggande och gedigna material. Även de kraftverk som byggdes under denna tid är imponerande byggnadsverk där omsorg las ner också på utformningen. Ett gott exempel är just Ramsele kraftverk med en uttrycksfull, expressionistisk arkitektur. I närliggande Storfinnforsen är själva kraftverkssamhället ovanligt välbevarat.

 fax_4

Autenticitet

Under 1990-talet renoverades Faxen varsamt. Huset är således i bra skick och fullt tillgängligt för handikappade efter den omfattande renoveringen 1996.

Föreningshuset Faxen ägs och drivs fortfrande av den lokala IOGT-NTO-föreningen med driftsbidrag från Sollefteå kommun.

Huset fyller ett stort behov för alla i Ramsele och Edsele med omnejd och används för lokala verksamheter som exempelvis fester, danser, kurser, studiecirklar, barn- och ungdomsverksamhet, teater, öppen förskola, föreningsmöten och skolverksamhet. Här finns en ungdomsgård och biografen har verksamhet.