sva_4

SVAR-huset i Ramsele 

Historik

År 1994 kunde Svensk arkivinformation, SVAR, flytta in i nya lokaler ritade av norrlandsarkitekten Per Persson. Det blev en stor anläggning med hörsal, konferens- och utställningssalar, restaurang och forskarplatser för ca 50 personer. Byggnadens tårtbitsformade huskroppar samlas i två knippen i vinkel mot varandra. Anledningen till byggnadens oregelbundna form är möjligheten att bygga ut delarna oberoende av varandra.

I vinkelspetsen ligger hörsalen, inredd som en amfiteater i trä och sten med drygt 70 sittplatser. När hörsalens mörkläggningsduk väl hissats upp, blottlägger sig en svindlande panoramautsikt över Faxälvens dalgång.

Per Persson ville ”smyga” in SVAR-huset i landskapet. Fasaden målades i naturnära färger för att få det att smälta in i omgivningen. Byggnaden fick delvis en vit färg för att ge associationer till isflak under vintertid, då snön pudrar taken. Stor omsorg las ner på den konstnärliga utsmyckningen.

Vid tävlingen Tyck om hus 2001 röstades SVAR-huset fram som kommunens mest omtyckta moderna byggnad. I motiveringarna uppskattades arkitekturens fantasifulla och poetiska inslag som talade till alla sinnen, liksom den vackra utsikten.

 

sva_2

Motivering

I sökandet efter nya näringar är arkivverksamhet något som passat väl in. På många mindre platser i glesbygd gjordes under 1990-talet satsningar inom digitalisering. Att däremot skapa en så magnifik byggnad för släktforskare var unikt. Riksarkivet har succesivt avvecklat denna typen av utlokaliseringar. Tekniken har även till viss del förändrats för amatörforskande släktforskare. Följaktligen har Riksarkivet avvecklat sitt ansvar i SVAR-huset, men har fortfarande verksamhet i en f d skolbyggnad. En stiftelse äger byggnaden som hyr ut lokalerna till en matservering, konferenser, kulturarrangemang.mm.

sva_3

Autenticitet

Den ursprungliga utformningen är bevarad. Byggnaden kallas fortfarande SVAR-huset men verksamheten benämns nu Ramsele konferens & forskarcentrum, frikopplat från Riksarkivet.