Ytteråns skola

Jämtlands, om inte Sveriges originellaste skolbyggnad togs i bruk den 7 januari 1960. 49 skolbarn kom extra tidigt till sin ”runda” skola och var uppenbart glada över att ha fått flytta in i en splitterny skola. Dagen till ära serverades det köttbullar i den likaledes nya barnbespisningen.
Läs mer
Mässen i Hissmofors

Hissmofors AB behövde husrum för tillfälliga montörer mfl som deltog i utbyggnaden av fabriken. Det fanns också behov av matsal för såväl arbetare som tjänstemän, den gamla arbetarmatsalen hade blivit utdömd av hälsovårdsnämnden och många ungkarlar fick då problem med mathållningen.
Läs mer