hissmoliten

Mässen i Hissmofors

Nuvarande ägare: Åse Sten AB

Historisk dokumentation

Hissmofors AB behövde husrum för tillfälliga montörer mfl som deltog i utbyggnaden av fabriken. Det fanns också behov av matsal för såväl arbetare som tjänstemän, den gamla arbetarmatsalen hade blivit utdömd av hälsovårdsnämnden och många ungkarlar fick då problem med mathållningen. I samhället fanns två gamla och otidsenliga tvättstugor som ansågs hälsovådliga. I ansökan om byggnadslov beräknar man att ca 200 familjer skulle använda tvättstugan som skulle inrymmas i fastighetens källarplan.

Hissmofors AB fick först avslag på sin ansökan om bygglov hos Arbetsmarknadsstyrelsens Byggnadstillståndsbyrå med hänvisning till att kvoten för bostäder i området redan var uppfylld. Bolaget fick då stöd från flera håll för sitt planerade bygge; Pappersindustriarbetareförbundets avd 25 Hissmofors inkom med en skrivelse angående tvättstugornas och matsalens undermålighet. Kommunalnämndens ordförande skrev också ett kort och koncist intyg där man styrkte angelägenheten av att byggandet kom till stånd. Det som kanske kom att få den avgörande betydelsen när det gällde bygglovet var nog Yrkesinspektör David Bobergs skrivelse till Kungliga Arbetarskyddsstyrelsens Tekniska Byrå, som noggrant beskriver behovet av byggnaden.

Huset stod klart 1952, byggmästare var J Viktor Jonsson Östersund. I suterrängvåningen inreddes en stor tvättstuga (togs i bruk 1954) med moderna elektriska maskiner och stort utrymme för att hänga tvätten. Företaget funderade på att ta ut en avgift per kg tvättad tvätt, men det blev istället en timkostnad på 1 kr som betalades till mässens föreståndarinna.

Mässen inrymde en 3:e klass matsal där borden hade Perstorps- platta ,och stolarna var klädda med Evilon, en 2;a klass matsal där borden var av teak och en restaurang som troligen var den mest exklusivt inredda.

En annan viktig funktion i Mässen var badrummen och bastun. Här kunde arbetarfamiljerna hyra ett badrum med badkar där hela familjen badade en gång i veckan. I arbetarbarackerna fanns inte badkar – bara handfat och toalett.

Motivering

En byggnad som kan knytas till den industriella verksamheten på orten. Mest speciell är väl kanske inte huset utan mer intressant är historien bakom och vad huset användes till.

Autenticitet

I samband med ändrad användning har vissa förändringar gjorts, den gamla tvättstugan i suterrängplanet har inretts till garage.

Bruk idag

Idag är huset ombyggt till lägenheter.